Jobba på Zizzi

Följande tjänster är lediga just nu.

Säljare Frölunda

Säljare Allum

Du kan alltid skicka in en ansöka till vår HR-avdelning på job@ball-group.com som kommer ta ställning till din ansökan när relevanta jobbmöjligheter uppstår.

Engagerade medarbetare – brandets viktigaste resurs

Zizzis anställda är brandets största resurs och samtidigt den plattform som vår succé är grundad på.

Vi är en kreativ arbetsplats med rum för udda infall även om de inte följer parollen från resten av branchen. På Zizzi är det nog att kunna problemlösa och bibehålla en succé. Ledare och medarbetare förväntas att vara i framkant med nya trender och självständigt kunna skapa nya idéer och koncept anpassat till en föränderlig värld. Det är stora förväntningar och därför för Zizzi samtidigt allt för att brandet ska vara en attraktiv arbetsplats med en dynamisk arbetsmiljö och mental uppbackning präglat av professionalism och spontanitet.

Zizzi-andan är fortfarande kärnan i märket och de värderingarna som från starten skapade en succé är de samma som brandet idag är uppbyggt omkring. Även om Zizzi idag är mycket större och arbetsuppgifterna utfördelade på olika avdelningar är teamwork fortfarande en avgörande faktor för fortsatt framgång.

Mer än 650 anställda arbetar idag för eller med Zizzi i 6 länder. Alla är präglade av den speciella lagandan där bra idéer följs upp och skapar framgång.