Kundservice

Villkor

Se de fullständiga villkoren för att handla på zizzi.se inklusive betalning, leverans, returer och reklamationer etcetera.

Cookiepolicy

Genom att använda denna hemsida, www.zizzi.se, accepterar du att vi använder cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som vi sparar på din dator för att kunna överskåda vad som händer under ditt besök och för att kunna känna igen din dator. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus.

Hemsidans användning av cookies

Cookies är nödvändiga för att hemsidan ska kunna fungera. Cookies hjälper oss dessutom med att få en överblick över ditt besök på hemsidan så att vi löpande kan förbättra och optimera hemsidan efter dina behov och intressen. Cookies kommer bl.a. ihåg vad du har lagt i varukorgen, om du tidigare besökt sidan m.m.

Här kan du läsa mer om hemsidans användning av cookies och våra samarbetspartners i detta sammanhang:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska kunna leverera en tjänst som slutanvändaren uttryckligen har begärt. Det kan t.ex. vara cookies som används för att få en varukorg att fungera.

 • Hemsidans innehåll är lagrad och adminiseras genom Hedal Kruse Brohus CMS plattform. Den placerar cookies, som används för att känna igen dig, när du rör dig runt på sidan och kommer ihåg om du t.ex. är inloggad
 • Vi använder vårt cookiescript till att ta reda på om hurvida du har blivit informerad om hemsidans användning av cookies
Förvalscookies

Dessa cookies används till att säkerställa den optimala användarupplevelsen på hemsidan. Det kan t.ex. vara valda förval såsom språk eller valmöjligheter som gör navigationen enklare. Det samlas ingen personlig identifierbar data med denna typen av cookies.

 • Videor är inpackade på sidan är via YouTube. YouTube använder bl.a. cookies till att registrera vilka videor som visas och hur mycket av filmen som du sett. YouTube cookies är såkallade Flash cookies.
Drifts- och optimeringscookies

Dessa cookies anväds till driften av hemsidan. Det kan t.ex. vara räkning av antalet besökande eller annan information som ska användas till analys. De används också i samband med frågeformulär.

Dessa cookies kan i begränsat omfång samla in data som kan tillskrivas till användaren.

 • Vi använder Google Analytics för att analysera hur besökarna använder hemsidan. De upplysningar som cookien samlar in om ditt bruk (trafikdata, härunder din IP-adress) skickas och sparas på Googles servrar i USA.

Du kan välja bort cookies fråna Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing - anonym tracking på hemsidor

Denna typ av cookies används till att följa användare över deras besök på hemsidor. Dessa cookies kan användas till att bygga upp profiler som visar vilka sökningar varje användare har gjort eller vilka sidor de besökt. Dessa cookies kan lagra data som identifierar användaren eller innehålla specifik information om användaren.

Anonym data kan delas med en tredjepart

 • Cookies från Facebook används till att visa en "gilla" knapp och information om vilka av dina Facebook-vänner som gillar sidan. Facebook ger vidare tillgång till ett statiskverktyg (Facebook Insights) som visar information kring användning av Facebook.
Marketing – målriktad annonsering

Dessa cookies används till att följa sök-, läs- och köpvanor.

Den insamlade informationen används till att visa individualiserat marknadsföringsinnehåll såsom bannerannonser. Användningen av dessa cookies kan innebära lagring och användning av personligt identifierbar information till visning av individuellt anpassad innehåll och/eller delning av denna data med en tredjepart för samma ändamål. All information som lagras genom användning av dessa cookies kan lämnas vidare till en tredjepart.

 • Vi samarbetar med företaget Precis Digital för styrning av internetannonser för att kunna visa relevanta annonser för dig
 • Vi samarbetar med företaget Loyalitetsbureauet Bazaki ApS och Raptor för användningen av systemet Heyloyalty till styrning av våra nyhetsbrev för att kunna visa styles som är relevanta för dig
​Så väljer du bort eller raderar du dina cookies

Du kan alltid välja bort cookies på din datort genom att ändra inställningarna i din browser (webbläsare). Vart du hittar inställningarna beror på vilken browser du använder. Du ska dock vara uppmärksam på att om du gör det så är det många funktioner och tjänster du inte kan använda för att de kräver att hemsidan kan komma ihåg de val som du gör.

Hemsidans ägare och kontaktinformation

Denna hemsida drivs och ägs av:

Zizzi Denmark ApS
Kløvermarken 29
DK-7190 Billund
CVR: 26407567

E-mail kundservice: kundservice@zizzi.se
Telefon kundservice: +46 855121979

Personuppgiftspolicy

1. Allmänt

1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur Zizzi Denmark ApS, Kløvermarken 29, DK-7190 Billund, Danmark (härefter kallat ”Zizzi”) samlar in och behandlar uppgifter om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi samlar in via Zizzis hemsida, www.zizzi.se (”www.zizzi.se”).

1.3 Zizzi är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. All kontakt till Zizzi kan ske via kon-taktuppgifterna som anges under punkt 7.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, i vilket syfte och den rätt-liga grunden för behandlingen

2.1 När du besöker www.zizzi.se samlas automatiskt uppgifter in om dig och ditt användande av www.zizzi.se, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på www.zizzi.se, din IP-adress inklusive närverkslokalitet och information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och www.zizzi.ses funktion samt för att genomföra målriktad marknadsföring inklusive re-targeting via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna under-hålla våra intressen i att förbättra www.zizzi.se samt visa dig relevanta erbjudan-den.

2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på www.zizzi.se samlar vi in de upp-gifter du själv anger, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, leveransönskningar samt uppgifter om den IP-adress som beställningen är gjord från.

2.2.1 Syftet är att vi skal kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt upp-fylla vårt avtal med dig, inklusive för att administrera dina rättigheter för att ångra köp, returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan också behandlas av oss för att hålla lagstadgade krav till bl.a. bokföring och redovisning, Vid köp samlas IP-adressen in med syftet att kunna underhålla vårt intresse av att kunna för-hindra bedrägerier.

2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f.

2.3 När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och ev. mobiltelefonnummer.

2.3.1 Syftet är att underhålla vårt intresse av att leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f.

2.4 När du registrerar dig i vår kundklubb ombeds du att uppge t.ex. namn, adress, födelseda-tum, e-postadress, telefonnummer, dina preferenser och intressen m.m. Utöver namn, adress och e-postadress väljer du själv vilka uppgifter du vill ge oss. Vi samlar dessutom in uppgifter under ditt medlemskap om ditt användande av kundklubbens fördelar, tävlingar du deltager i m.m. Vi kombinerar dessa uppgifter med annan information vi har om dig, in-klusive information om vad du har köpt och ev. returnerat.

2.4.1 Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och leverera de tjänster och er-bjuda dig de fördelar som är förbundna med medlemskapet i kundklubben samt för att underhålla vårt intresse av att skicka nyhetsbrev och genomföra målriktad marknadsföring.

2.4.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b och f. Du blir i samband med registreringen ombedd att ge ut-tryckligt samtycke till elektronisk marknadsföring.

3. Motagare av personuppgifter

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar ges vidare till PostNord, GLS eller en transportör som står för leveransen av köpta varor till dig.

3.2 Uppgifterna kan överlämnas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bl.a. teknisk drift och förbättringar av www.zizzi.se, utskick av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring inklusive re-targeting samt till din bedömning av vårt företag och våra produkter. Dessa företag är data-behandlare under våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna till annat syfte än att uppfylla avtalet med oss, och är underlagda sekretess om dessa uppgifter. Vi har ingått skriftliga databe-handlingsavtal med alla databehandlare som hanterar personuppgifter på våra vägnar.

3.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC och Facebook Inc är etable-rade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställd genom databehandlarens certifieringar under EU-U.S. Privacy Shield, i enighet med EU:s Dataskyddsförordning artikel 45.

3.3.1 Kopia av Google LLC:s certifiering hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopia av Facebook Inc:s certifiering hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. Dina rättigheter

4.1 För att ge insyn i behandlingen av din information ska vi som personuppgiftsansvarig infor-mera dig om dina rättigheter.

4.2 Inblicksrätten

4.2.1 Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilken information vi har registrerad om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som ev. finns såväl som information omkring vart ifrån informat-ionen härstammar.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av din personliga information, ska du skicka en skriftlig förfrågan till gdpr@ball-group.com. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du ger dig ut för att vara genom dokumentation.

4.3 Rätten till rättelse i sparade uppgifter

4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerad av oss. Om du blir med-veten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kon-takta oss skriftligen så att informationen kan rättas.

4.3.2 Information som vi har samlat i samband med din registrering till vår kundklubb kan du själv korrigera via att logga in på din användarprofil.

4.4 Rätten till radering

4.4.1 I vissa fall har du rätt att få raderad all eller vissa av dina personuppgifter från oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behand-lingen av din information, t.ex. för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller för att lagliga krav ska fastläggas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information.

4.5 Rätten att begränsa behandlingen för förvaring

4.5.1 Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, t.ex. om du påstår att den information vi behandlar om dig är felaktig.

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1 Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som du själv har givit oss utlämnade i ett strukturerat, välanvänt och maskinläsbart format samt har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätten till invändning

4.7.1 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina per-sonuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering som gjorts för att rikta vår direkta marknadsföring, då denna behandling görs med bakgrund i våra legi-tima intressen i enighet med punkt 2.1 och 2.3. Om du inte önskar att vi använder dina personuppgifter till direkt marknadsföring och profilering ska du radera dina cookies.

4.7.2 Dessutom kan du när som helst, av skäl som är relaterade till din personliga situ-ation, motsätta sig behandlingen av din personliga information som vi gör baserat på våra legitima intressen i enighet med punkt 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten till att återkalla samtycke

4.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss till en viss behandling av personuppgifter inklusive utskickande av elektronisk kommunikat-ion.

4.9 Rätten att överklaga

4.9.1 Du har rätt att när som helst skicka in ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Klagomål kan bl.a. skickas in via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller te-lefon 08-657 61 00.

5. Radering av personuppgifter

5.1 Uppgifter som samlats in om din användning av www.zizzi.se i enighet med punkt 2.1 rade-ras så snart du inte har använt www.zizzi.se på 1 år.

5.2 Vid avregistrering av Club Zizzi sparar vi dina uppgifter i 6 månader. Det gör vi för att undvika missbruk av välkomstrabatter. I denna period är det inte möjligt för dig att motta en ny välkomstrabatt, det är dock alltid möjligt att registrera sig igen.

5.3 Uppgifter som samlats in i förbindelse med köp du har genomfört på www.zizzi.se i enighet med punkt 2.2 kommer, som utgångspunkt, raderas 3 år efter avslutat kalenderår som köpet gjorts i. Uppgifterna kan dock sparas för längre förvaring t.ex. om det är nödvändigt för rätts-liga krav ska kunna fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller om förvaringen är nöd-vändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial sparas i 5 år till slutet av ett bokföringsår för att leva upp till bokföringslagens krav.

5.4 Uppgifter som vi har samlat in i förbindelse med din registrering till, och under ditt med-lemskap i vår kundklubb i enighet med punkt 2.4 kommer automatiskt raderas: a) om du inte genomfört uppdateringar eller interaktion på 1 år, b) om avregistrerar dig från ditt med-lemskap till vår kundklubb.

6. Säkerhet

6.1 Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att person-uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, tappas, ändras eller förringas samt mot att de kommer till kännedom för obehöriga eller missbrukas.

6.2 Endast medarbetare som har ett reellt behov för att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra deras arbete har tillgång till uppgifterna.

7. Kontaktuppgifter

7.1 Zizzi Denmark ApS personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via www.zizzi.se.

7.2 Om du har frågor eller kommentarer till denna Personuppgiftspolicy eller önskar att verk-ställa en eller flera av dina rättigheter som beskrivits under punkt 4, kan du kontakta
Zizzi Denmark ApS
Kløvermarken 29
DK-7190 Billund
Danmark

Telefonnummer: +46 855121979
E-post: kundservice@zizzi.se

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

8.1 Om vi genomför ändringar i Personuppgiftspolicyn så kommer du informeras om detta vid ditt nästa besök på www.zizzi.se.

8.2 Om du har registrerat dig till vår kundklubb så kommer du informeras om ändringarna ge-nom utskickande av information till din registrerade e-post.

9. Versioner

9.1 Detta är version 1 av Zizzi Denmark ApS personuppgiftspolicy daterat till 22.06.2021.

Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av varor i Zizzi Denmark ApSs, org. nr. DK14017577, Kløvermarken 29, DK-7190 Billund, Danmark, (”Zizzi”) webbshop på [www.zizzi.se] (”Webbshoppen”) (nedan "Köpvillkor").

Läs noggrant igenom dessa Köpvillkor innan du använder hemsidan och genomför en beställning.

Innan du kan beställa en vara i Webbshoppen måste du acceptera dessa Köpvillkor och onuppgiftspolicyn se avsnitt 14). Genom att klicka i rutan "jag har läst och accepterar dessa Köpvillkor" innan du genomför en beställning accepterar du dessa Köpvillkor i dess helhet. Avtalet ingås på svenska.

För att genomföra en beställning på Webbshoppen måste du vara över 18 år, eller ha målsmans samtycke till ditt köp. Dessa Köpvillkor gäller endast för köp till privat bruk och inte i näringsverksamhet av något slag.

När du accepterar dessa Köpvillkor accepterar du också att du är över 18 år eller har målsmans samtycke och att du endast köper varor som konsument, dvs. till eget bruk eller som present till andra.

Vi levererar endast varor inom Sverige.

2. Beställning

I Webbshoppen finner du information om våra varor, t.ex. material, storlek, färger, kännetecken, mått, tvättråd och priser.

Denna information avser att ge dig bästa möjliga förutsättningarna att bedöma varan innan du gör en beställning i Webbshoppen.

Även om vi hela tiden arbetar för att hålla Webbshoppen uppdaterad reserverar vi oss för eventuella felskrivningar och liknande felaktigheter som kan förekomma samt slut i lager.

Du accepterar att Webbshoppen enbart är en inbjudan till dig att ge ett anbud till oss om att beställa en viss vara, vilket innebär att vi inte är förpliktigade till att leverera den eller de varor du har beställt innan vi har dragit pengarna från ditt konto eller skickat fakturan till dig.

I din varukorg kan du se vilka varor som du har valt, samt det totala priset för de valda varorna. Priset anges i svenska kronor och inkluderar moms och fraktkostnader.

Du är inte bunden av din beställning innan du genomfört följande tre steg:

 • Genomförande av din beställning
 • Lämnande av efterfrågad information
 • Betalning/fakturering

Du kan när som helst avbryta ditt köp fram till dess att vi drar pengarna från ditt konto eller skickar fakturan till dig.

 3. Betalning

Du kan betala via följande betalningsmetoder:

 • Klarna Faktura (35 SEK)
 • VISA
 • VISA Electron
 • MasterCard
 • Swish

Betalning med betalkort (VISA, VISA Electron och MasterCard) görs genom en krypterad och godkänd anslutning via Dansk Internet Betalingsservice (DIBS), som är godkänd av PBS. Vid betalning kommer du att behöva uppge kortnummer, säkerhetskod och utgångsdatum enligt instruktionerna som du får vid beställningen.

Dina kortuppgifter sparas inte av Zizzi. Uppgifterna hanteras av våra betalningsleverantörer DIBS och NETS. Det är därför inte möjligt för utomstående att få dina kortuppgifter i vårt system.

Betalningen kommer att dras från ditt konto när varan skickas från vårt lager. Vid betalning via faktura kommer denna skickas i samband med att varan skickas från vårt lager. Det är först då som ett bindande avtal har ingåtts mellan dig och Zizzi.

Kortbetaling är utan avgifter.

Klarna fakturabetalning

Med Klarna fakturabetalning får du hem dina varor innan du betalar och du behöver inte uppge dina kortuppgifter.

Vid betalning med faktura har du 14 dagars betalningsfrist, räknat från den dag då dina varor skickas från vårt lager.

För att kunna betala med faktura kräver vår betalningspartner Klarna ditt personnummer för att genomföra en kreditkontroll samt för att kontrollera att betalningen skickas till din folkbokföringsadress.

Klarnas faktura skickas endast elektroniskt via e-mail.

Här kan du läsa Klarnas villkor för fakturabetalning.

Om betalning av fakturan uteblir tillkommer en påminnelseavgift samt förseningsräntor efter Klarnas regler och tariffer. Om betalningen fortfarande inte inkommer så överlämnar Klarna ärendet till deras inkassopartner och ytterligare kostnader kan då tillkomma.

Notera att det är mycket viktigt att du flyttar fram fakturans förfallodatum vid eventuell retur för att undvika påminnelseavgifter. Detta gör du genom att antingen logga in på ditt Klarna-konto eller genom att ringa Klarna på telefon 08-120 120 10.

Zizzi reserverar sig rätten att neka köp eller leverans och ompröva köparens kreditvärdighet.

4. Bekräftelse av beställning

När du har gjort din beställning och lämnat de uppgifter som efterfrågas, kommer du få ett automatiskt genererat e-mail med en bekräftelse på din beställning från oss. Bekräftelsen utgör inte en accept från oss av ditt anbud utan informerar dig endast om att vi mottagit din beställning och att vi nu kommer behandla denna.

Bekräftelsen innehåller en summering av din beställning, dvs. typ, storlek, färg och pris inklusive moms och fraktkostnader samt ett ordernummer. Du bör spara detta e-mail ifall du t.ex. får anledning av att kontakta vår kundservice.

5. Hantering av beställning

Vi skickar din beställning till lagret i samband med att du gör din beställning. Det görs så att vi så snabbt som möjligt ska kunna säkerställa att varan finns på lager och leverera varan till dig.

Om varan inte finns på lager kommer du att få ett e-mail om detta.

Om varan finns på lager kommer vi snarast möjligt att leverera varan till dig.

Vi eftersträvar att skicka din beställning från vårt lager samma vardag som du gjort din beställning i Webbshoppen, om du gjort den innan kl. 15.00.

Om du gjort din beställning efter kl. 15.00 eller på en lördag eller söndag eller annan helgdag så kommer dina varor som regel att skickas nästkommande vardag.

Vi kommer senast att leverera varan inom 30 dagar från det att avtal ingicks (dvs. då varan skickats från vårt lager och pengarna dras från ditt konto alt faktura skickas) Utöver detta kan vi inte ta något ansvar för om du mottar din vara senare än du hade förväntat.

6.  Information om skickad beställning

Du kommer att få ett e-mail med bekräftelse på avtalet när varan skickas från vårt lager. Detta e-mail kommer att innehålla en referens till ditt ordernummer.

E-mailet kommer dessutom innehålla följande upplysningar som är relevanta för dig och som du bör spara:
• Spårningsnummer från Posten
• Kvitto för ditt köp
• Dessa Köpvillkor

7. Leverans och information

Du kan tyvärr inte hämta ut dina varor på Zizzi Denmark ApS i Billund, Danmark.

Leverans sker via paket som hämtas ut av dig på ett av Postens serviceställen eller hemleverans.

Vi ingår ett avtal för leverans med PostNord eller Bring. En vara är anses vara levererad när du har den i besittning, d.v.s. när den är levererad till din adress eller du har hämtat ut den från postombudet.

Zizzi erbjuder billig frakt från endast 9 SEK inkl. moms.

Ditt paket med varor kommer att innehålla en Retursedel med vägledning samt ett klistermärke med tryck ”Returpaket”.

Retursedeln innehåller en översikt av de varor som du beställt samt en vägledning till hur du returnerar en eller flera varor.

Retursedeln och klistermärket med ”Returpaket” ska användas om du vill returnera en eller flera av de varor som du har köpt, t.ex. om du önskar att ångra ditt köp eller reklamera varan.

8.  Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp i 100 dagar som Club Zizzi-medlem och 30 dagar som icke-medlem, efter den dag du eller en av dig angiven tredje part som inte är transportören, har fått varan i fysisk besittning. Du behöver inte ange någon särskild anledning för att utöva din ångerrätt.

För att kunna utöva ångerrätten ska du inom 100 dagar, förutsatt att du är Club Zizzi-medlem, efter du mottagit varan meddela oss att du vill använda dig av din ångerrätt (t.ex. via ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Om du inte är medlem i Club Zizzi ska du meddela oss inom 30 dagar. Du kan även använda ångerrättsformuläret som finns i dessa Köpvillkor (se punkt XVII nedan) men du måste inte använda den.

Du kan också välja att ångra dina köp genom att skicka ett meddelande om detta till:

Zizzi Denmark ApS

Kløvermarken 29

7190 Billund

Danmark

retur@zizzi.se

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du utnyttjat din ångerrätt på en hel beställning, återbetalar vi alla betalningar vi har mottagit från dig avseende köpet du ångrar, inklusive eventuella fraktkostnader på 69/179 SEK, som du själv betalat för leverans av dina varor. Vi är emellertid inte skyldiga att återbetala avgift eller ev. extrakostnader utöver 69 SEK som har uppstått p.g.a. att du valt en annan leveransmetod än den billigaste typen av standardleverans som vi har erbjudit dig eller om du endast ångrar delar av ditt köp.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag vi mottog ditt meddelande om att du önskar ångra ditt köp. Vi har dock rätt att vänta med återbetalningen till dess att vi mottagit varan i retur från dig, eller till dess att du har lämnat dokumentation som styrker att du returnerat varan - beroende på vad vi mottar först.

Vi genomför återbetalning med samma betalningsmetod som du använde dig av vid den ursprungliga transaktionen

Om du returnerar en produkt till Zizzi ska du själv kontakta Klarna och informera dem om att produkten är skickad i retur och att du därför ska få din fakturas förfallodatum framflyttat. Detta gör du genom att antingen logga in på ditt Klarna-konto eller genom att ringa Klarna på telefon 08-120 120 10

När produkten du skickat i retur har mottagits av Zizzi kommer vi informera Klarna om att den produkten ska tas bort från fakturan, och du mottar en kreditnota med det belopp som ska dras från originalfakturan.

Observera att du endast mottar faktura och ev. kreditnota per e-mail och inte post. Avsändaren av dessa mails är inte Zizzi utan Klarna.

9. Återsändande efter ångrat köp

Om du har ångrat ditt köp ska du återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och senast 100 dagar, förutsatt att du är Club Zizzi-medlem, från att du har informerat oss om att du vill utöva din ångerrätt. Om du inte är Club Zizzi-medlem är det 30 dagars ångerrätt som gäller.

När du återsänder ett paket till oss ska du använda klistermärket för retur som det står ”Returpaket” på, och som sitter på retursedeln som du mottog med dina varor.

Varan ska sändas till: Zizzi Denmark ApS, Kløvermarken 29, DK-7190 Billund, Danmark, tillsammans med den ifyllda Retursedeln. Observera att du inte kan lämna in returer hos Zizzi Denmark ApS i Billund, Danmark.

Du står själv för direkta kostnader i samband med återsändandet av varor till oss. Dessa kostnader är vanligtvis 109 SEK. Det tillkommer även en returkostnad för ej uthämtade paket. Beloppet kommer vi att dra av från det belopp som är dig tillgodo, innan vi utbetalar det till dig. Returfrakten är gratis för Club Zizzi-medlemmar. 

Du ansvar för varan under transporten tillbaka till oss, så kom ihåg att spara ditt försändelse-id/spårningsnummer som står på retursedeln för att kunna spåra paketet.

Varans skick när du returnerar den
När du returnerar varan måste den vara i säljbart skick och som ny. Detta innebär att du får testa varan på det sätt som krävs för att kunna fastställa passform, egenskaper och dess funktioner. Med andra ord kan du prova produkten på samma sätt som i en fysisk butik, men du kan inte använda den.
Om du har provat produkten på ett annat sätt än det som beskrivs ovan och detta har lett till att dess värde har minskat, är du som kund ansvarig för detta. Det kan även innebära att du endast kommer att bli återbetald en del av köpesumman. I vissa fall kan det innebära att du endast kan få tillbaka fraktkostnaderna som kan tillkomma vid en retur.
Vi rekommenderar att du returnerar varan i sin originalförpackning. Om originalförpackningen saknas kan detta leda till att varans värde minskas, om varan skulle skadas under transporten, och då är du som kund ansvarig för detta.

Återbetalning
Om du ångrar ditt köp får du pengarna tillbaka. Om produkten returneras i ett skick som gör att produktens värde minskat kommer ett belopp dras av i samband med återbetalningen.
Vi kommer att återbetala alla betalningar som vi har fått från dig i samband med köpet, inklusive leveranskostnader. Detta gäller dock inte tilläggskostnader som tillkommit om du har valt en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransen som erbjuds på vår hemsida. Vi återbetalar det belopp som motsvarar vår billigaste form av standardleverans. Om den billigaste standardleveransen är gratis (0 kr), kommer ingen återbetalning att ske.

Om du har fått rabatt eller använt en rabattkod/värdecheck
Om du har fått rabatt som en del av en kampanj eller använt en rabattkod på något du vill returnera, kommer den unika rabatten att tillämpas enligt de villkor och den tidsram som beskrivs i den specifika kampanjen/rabattkoden.
Om du har mottagit din vara och önskar att byta den till en liknande vara i en annan storlek kan vår kundtjänst hjälpa dig genom att kontakta dem.
Du kan alltid kontrollera din orderbekräftelse för att se vad du har betalat för en vara. Detta belopp kommer du att få tillbaka när du returnerar den aktuella varan.
 

10.  Bytesservice

Det är inte möjligt att byta varor köpta i Webbshoppen.

11. Fel i försändelse

Om det skulle visa sig att Zizzi inte levererat de varor som du har beställt och som finns angivna på ditt kvitto och/eller din Följesedel ska du kontakta vår kundservice (se punkt XVII), där du ombeds uppge ditt ordernummer.

Vi kommer att undersöka din order närmare så snabbt som möjligt och kontakta dig igen.

12. Reklamation

Om du köpt en vara i Webbshoppen som trots vår kvalitetskontroll ändå är felaktig, har du rätt att reklamera varan. Om du vill reklamera din vara ber vi dig att returnera den tillsammans med den tillhörande Retursedeln till:

Zizzi Denmark ApS

Kløvermarken 29

7190 Billund

Danmark

Märkning: Kundservice

Det är viktigt att du markerar på retursedeln att det rör sig om en ”Reklamation” och beskriver orsaken till reklamationen.

Du ska inte betala returporto för felaktiga varor. Du ska därför endast sätta retur-klistermärket ”Returpaket” som du mottog med dina varor på ditt paket, så står vi för frakten.

Om varan är felaktig kommer vi att återbetala det belopp du betalat för varan i fråga. Detta kommer att ske så snart vi har haft möjlighet att undersöka den felaktiga varan.

Detta kommer att ske med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen.

13. Tillämpad lag - tvister

Ditt köp omfattas i övrigt av distansavtalslagen (SFS 2005:59) samt övrig tvingande konsumentlagstiftning.

14. Förbehåll

Vi förbehåller oss för tryck- och skrivfel, prisändringar och utsålda varor som framgår i Webbshoppen.

Vi kan inte garantera att de färger som visas i Webbshoppen precis återger den eller de färger som varan faktiskt har. Hur färgerna återges beror på din datorskärm och dess inställningar.

Informationen i Webbshoppen kan innehålla tekniska fel eller typografiska fel.

Informationen i Webbshoppen kan ändras utan förvarning.

Informationen som publiceras i Webbshoppen kan innehålla referenser till andra varor. Tillgång till sådan information kan inte garanteras, speciellt med tanke på att all information kan ändras utan förvarning.

Rabatter, koder och kampanjer hos Zizzi gäller endast hos Zizzi och kan inte användas på vår partnersida pluslet.

15. Personuppgifter och cookies

Samband med att du använder Webbshopen kommer vissa uppgifter om dig samlas in och behandlas av Zizzi, vilket närmare beskrivs i Personuppgiftspolicyn (”Personuppgiftspolicy"). Personuppgiftspolicyn och information om cookies kan du även hitta på Webbshopen.

Innan du beställer en vara i Webbshopen måste du acceptera Zizzis gällande hantering av personuppgifter i Personuppgiftspolicyn . Du accepterar Personuppgiftspolicyn när du accepterar dessa Köpvillkor genom att klicka i rutan "Jag har läst och accepterar dessa Köpvillkor".

16. Personuppgifter och cookies

I samband med att du använder Webbshopen kommer vissa uppgifter om dig samlas in och behandlas av Zizzi, vilket närmare beskrivs i Personuppgiftspolicyn (”Personuppgiftspolicy"). Personuppgiftspolicyn och information om cookies kan du även hitta på Websbhopen.

Innan du beställer en vara i Webbshopen måste du acceptera Zizzis  gällande hantering av personuppgifter i Personuppgiftspolicyn . Du accepterar Personuppgiftspolicyn när du  accepterar dessa Köpvillkor genom att klicka i rutan "jag har läst och accepterar dessa Köpvillkor".

17. Upphovsrätt & varumärken

Varor och innehållet i Webbshoppen, härunder text, bilder och ljud, är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Zizzi.

Varor och övrigt innehåll i Webbshoppen får inte användas, återges, ändras eller kopieras utan samtycke från Zizzi.

Varorna som kan köpas i Webbshoppen är märkta med varumärken som är registrerade av Zizzi Denmark ApS, ett företag inom samma koncern som Zizzi.

Det är inte tillåtet att använda dessa varumärken för kommersiella ändamål om det inte finns samtycke från Zizzi Denmark ApS.

18. Tvistlösning

Vid en eventuell tvist med Zizzi har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns). Du har dessutom rätt att vända dig till allmän domstol.

EU-kommissionens online plattform för tvistlösning kan bl.a. användas till att upprätta ett ärende vid eventuell tvist med en webshop. Ärenden kan upprättas här: http://ec.europa.eu/odr. När du upprättar ett ärende ang. Zizzi ska du ange vår e-mailadress: kundservice@zizzi.se

19. Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta vår kundservice via telefon kan du ringa till +46 855121979 (måndag - torsdag kl. 09:00-17:00, fredag kl.09:00-16:00, med lunchstängt mellan kl. 12:00-12:30).

Vi har inte öppet på helger och helgdagar.

Du kan också kontakta oss via email på: kundservice@zizzi.se, eller via vanlig post och skicka det till:
Zizzi Denmark ApS
Kløvermarken 29
7190 Billund
Danmark
Märkning: Kundservice – Ecommerce

Om du vil kontakta Klarna, kan du kontakta dem på 08-120 120 10 eller på https://www.klarna.com/se/kundservice

Öppna och skriv ut vårt formulär för ångerrätt här.

Du kan också bara kopiera texten från Standardblankett vid ångrat köp och skicka i ett e-mail till retur@zizzi.se.

Version 04. d. 25. 09. 2023

Vanliga frågor

kundservice@zizzi.se

Mail besvaras vardagar så snabbt som möjligt och inom max 24 timmar

E-mail

Chatta med oss

Måndag - torsdag: kl. 09:00 – 17:00​​​​​​​
Fredag: kl. 09:00-16:00
Lördag - Söndag: 10:00 - 18:00

 

+46 855121979

Måndag - torsdag: kl. 09:00 – 17:00​​​​​​​
Fredag: kl. 09:00-16:00

OBS: Kundservice kan inte kontaktas på helger eller på helgdagar