Personuppgiftspolicy


Ball Wholesale ApS, Kløvermarken 29, 7190 Billund (härefter ”Ball”) levererar bl.a. en webbshop på hemsidan under domännamnet www.zizzi.se (”Webbshoppen”), en Facebook-sida på https://www.facebook.com/zizzi.sverige?fref=ts (”Facebook-sidan”), och Ball levererar medlemskapet till Club Zizzi, som ger tillgång till nyhetsbrev, exklusiva erbjudanden, inbjudningar till lokala evenemang och happenings, inspiration, stiltips och annan information om fashion trends (”Club Zizzi”).

I förbindelse med att du använder hemsidan under www.zizzi.se, Webbshoppen, Facebook-sidan, och/elleratt du registrerar dig och använder Club Zizzi, samlar vi på Ball en rad personupplysningar om dig och dina aktiviteter som senare behandlas i överensstämmelse med Personuppgiftslagen.


De upplysningar vi behandlar är:

Ditt för- och efternamn, ålder, kön, fysiska adress, e-mailadress, telefonnummer, klädstorlek, vilken fysisk Zizzi-butik du är kopplad till samt dina aktiviteter härunder bl.a. de beställningar du kan ha gjort vid användning av Webbshoppen och onsite-beteende.

Uppgifterna om dig sparas inte krypterat, likaså överförs de heller inte i en krypterad form.

Personuppgifterna använder vi för att ge dig tillgång till de tjänster och innehåll som finns i Webbshoppen, på Facebook-sidan och/eller som Club Zizzi-medlem, till att behandla och leverera eventuella beställningar som du gjort i Webbshoppen, till att ha en överblick över eventuella förbättringsmöjligheter för de tjänster som erbjuds i Webbshoppen, på Facebook-sidan och/eller genom Club Zizzi, och detta i enighet med den gällande lagstiftningen, härunder personuppgifts- och bokföringslagen.

Dessutom har vi registrerat om du har accepterat våra Köpvillkor, om du har anmält dig till Club Zizzi, om du har accepterat Balls information om användningen av cookies och om du accepterat att motta elektronisk kommunikation.

På din begäran ska Ball upp informera dig om vilken typ av uppgifter Ball hanterar om dig, behandlingens syfte, vem som har tillgång till dina uppgifter, och varifrån dina uppgifter kommer. För att använda Webbshoppen, Facebook-sidan och/eller Club Zizzi ska du läsa och acceptera denna Personuppgiftspolicy.

Personuppgiftspolicy för Ball Wholesale ApS

1. Syftet med personuppgiftspolicyn

1.1 Syftet med Balls personuppgiftspolicy är att förklara hur Ball samlar in, skyddar och använder uppgifter som kan hänföras till en person.

1.2 Nuvarande personuppgiftspolicy omfattar Balls behandling av personuppgifter som samlas in om dig som kund hos Ball när du registrerar och använder Webbshoppen på hemsidan under domännamnet www.zizzi.se, Facebook-sidan, som Club Zizzi-medlem, eller om du i övrigt har accepterat att motta material från Ball.


2. DEFINITION

2.1 Termen "personuppgifter" avses här som information som i någon form som kan användas för att identifiera dig som individ, eller är relaterad till dig.


3. Vilka uppgifter och varför samlar Ball in personuppgifter?

3.1 Ball hanterar information om dig, inklusive ditt för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, kön, ålder, klädstorlek, information om dina aktiviteter inklusive förfrågningar, beställningar, intressen, fokusområden, sökningar, m.m

3.2 Ball behöver hantera personuppgifter som rör dig för att bedriva sin verksamhet t.ex. för att ingå avtal med kunder genom att behandla kundernas kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer) baserat på kundernas önskemål och förfrågningar, för att utveckla och leverera koncept och produkter samt relaterade tjänster inom områden med anknytning till kläder, skor, huvudbonader och accessoarer, för administrativa- och marknadsföringsändamål, t.ex. vid behandling av kunders intressen och fokusområden, förtydligande av Balls produkters och tjänsters spridning, huruvida Balls köpvillkor accepteras, om det är begärt attmotta elektroniska meddelanden, om det har gjorts en registrering till Club Zizzi, att lämna anbud, inbjudningar, nyheter, tävlingar, enkäter och för tekniska ändamål.

3.3 Ball åtar sig att endast behandla personuppgifter i den mån det är nödvändigt för ovanstående ändamål.


4. Insamling och användning av uppgifter

4.1 Ball samlar in personuppgifter när du registreras som Club Zizzi-medlem, när du använder dig av hemsidan och/eller Webbshoppen under www.zizzi.se, samt när du använder dig av Facebook-sidan.

4.2 Ball kan också motta alla former av personuppgifter och andra uppgifter om dig från samarbetspartners.

4.3 Ball tar emot och registrerar automatiskt information i Balls serverloggar från din webbläsare, inklusive cookies. Ball har utarbetat "Information om användning av cookies", som kan läsas på hemsidan under www.zizzi.se.


5. Vidaregivning av uppgifter och offentliggörnng

5.1 Ball kommer inte ge vidare eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

5.2 Ball kommer dock - om det är nödvändigt - ge vidare dina personuppgifter till andra firmor, personer eller myndigheter i följande tillfällen:

5.2.1 Om Ball har fått samtycke till det;

5.2.2 Ball är tvungen till att dela dina uppgifter för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har bett om eller registrerat dig till;

5.2.3 Ball svarar på stämningar, rättbeslut eller andra juridiska processer;

5.2.4 Ball upptäcker att dina handlingar vid användning av Balls produkter och/eller tjänster strider mot Balls Köpvillkor, denna personuppgiftspolicy eller Balls Information om användning av cookies och/eller till den gällande lagstiftningen;

5.2.5 Ball är förpliktade till att vidarege uppgifter i hänsyn till lag;

5.3 Trots det föregående ger du i anslutning denna personuppgiftspolicy uttryckligt samtycke till att Ball kan lämna ut personlig information om dig till Balls koncernförbundna företag, däribland Ball ApS och Ball Wholesale ApS och till Ball samarbetspartners, häribland Loyalitetsbureauet Asp, som förvaltar Club Zizzi på uppdrag av Ball och Balls IT-leverantörer Raptor, S360, Inmobile Aps och Hesehus, förutsatt att ingen av dessa använder din personliga information i större utsträckning än vad som beskrivs här.


6. Möjlighet för att redigera och radera personuppgifter

6.1 Dina personuppgifter kommer endast tas bort eller ändras när du antingen ber Ball att göra det när Ball själv uppskattar att Ball inte längre behöver din information eller om dina personuppgifter som ska ändras.

6.2 Trots avsnitt 6.1. är Ball dock av hänsyn till redovisningslagstiftning förpliktade till att spara en del av dina personuppgifter i minst 5 år från den senaste ordern du gjort i Webbshoppen.

6.3 Om du vill radera eller ändra dina personuppgifter tidigare än det som är beskrivet i avsnitt 6.2. ska du skriftligt kontakta Ball (Se kontaktinformation nedan).


7. Insyn

7.1 Du kan alltid be Ball att uppge vilken information Ball har registrerat om dig och till vilket ändamål informationen används.

7.2 Du kan kontakta: Ball Wholesale ApS, Kløvermarken 29, DK -7190 Billund, e-mailadress: kundservice@zizzi.se.


8. Ändringar i Balls Personuppgiftspolicy

8.1 Lagring av personuppgifter är enligt den gällande lagstiftningen.

8.2 Ball kan löpande och fritt revidera denna Personuppgiftspolicy.

8.3 Den gällande Personuppgiftspolicyn kan hittas på hemsidan under domännamnet www.zizzi.se. Eventuella ändringar, justeringar, revideringar m.m. gäller från att de offentliggörs på hemsidan - det gäller även tidigare registrerade personuppgifter.